Vård & hälsa - Om oss


Sport
Välmående

Om oss

Tankar om välmående

Mina tankar om välmående handlar mycket om stillhet och tystnad. Ett hus ute i skogen, inga grannar, inga trafikerade vägar, total isolering. Bara jag, några böcker och en gitarr. Min avkoppling kommer med andra ord ifrån att vara helt ostörd av andra människor. Alla är vi olika dock. Att sitta mitt ute i skogen kan vara himmelriket för vissa och ett helvete för andra. Alla måste vi hitta egna sätt att koppla av på, då vi alla är olika. Det är dock viktigt att man hittar ett sätt att slappna av på. Även om vår levnadsstandard idag är bättre än vad den varit finns det många stressande moment i våra liv. Att jobba heltid och kanske pendla en längre sträcka till jobbet varje dag. Samt hinna med att träffa sina barn, och träna, och handla och laga mat. Jag har hittat mitt sätt att slappna av, men det är inte säkert att alla har det. Även om jag väldigt sällan kan befinna mig ute i skogen så är vetskapen om att det är dit jag vill något som hjälper i vardagen. Så se till att utforska era intressen och hitta ett område eller en syssla där ni slappnar av fullständigt.

Tankar om kost

Äta bör man, annars dör man.